Отвори свој кп излог
prodavaj na internet

Регистрација

Е-маил адреса (тука ќе добивате известувања за нарачки).*

Вашето име

Име на продавницата/кп излог*

https://kupiprodaj.com/store/[кп излог-име на вашата продавница]

Категотија*

Телефон*

Лозинка*

Потврди ја лозинката*

0
Регистрирани клиенти
0
кп излози

Нашата заедница

Вашите прашања, одговорени

Да, можете бесплатно да го креирате вашиот профил на Купипродај. Сите опции се бесплатни, можете да го ажурирате вашиот профил, да додавате производи и резервации, и да комуницирате со потенцијалните клиентите.

Да, може да имате профил ако вашиот бизнис нема физичка адреса, или ако немате продавница, или салон сè додека лично остварувате контакти со клиентите. Може да креирате профил и ако сте бизнис во сервисна област што директно ги посетува клиентите, како водоводџија, или услуги за чистење.

Вашиот бизнис е на купипродај- што сега? Отворете ја вашата бизнис страница, кликнете “Уреди го огласот”, и пополнете го формуларот. По обработка и одобрување на апликацијата, ќе можете да ги користите сите бесплатни алатки за ажурирање на вашиот профил.

Да може. Ако вашиот бизнис обезбедува специфични услуги со различно време (на пр. работни часови, испорака, достава), можете да поставите „Работно време“.

Kupiprodaj
Logo
Регистрирај се
Обнови ги